جدید ترین مطالبردپایت

بعضی وقتا که به خودت نگاه می کنی میبینی 

یه جایی یه گوشه از ناکجا اباد دلت یه ردپا از دوست داشتنی دور

هنوز به جا مونده (البته نه دوست داشتن مذکر)

 

 

پ.ن: باورم نمیشه اینقدر تغییر کردی و خیلی خوشحالم از این تغییرات 

و نمیدونی بعد از ۴ سال هنوزم برام بهترینی با همه گذشته گندی که داشتیم..