جدید ترین مطالبملی

روزام خوب پیش میرن ...

 

امروز ملیکا خوب نبود حقم بهش میدادم اون نمیاست اینکارو باهاش کنه...

 

هر چی بهش گفتم از اول گوش نکرد....

 

نمی دونم چرا بعضی ادما اینقدر خودخواهن....

 

غرور چیز خوبیه ولی نه زیادش و بی فایدش...

 

کاش یادبگیریم وقتی اشتباه می کنیم مغذرت خواهی کنیم...

 

کاش بفهمیم اگه کسی معذرت خواهی کرد از لطف و خوبیشه نه وظیفش...

 

کاش عزت نفس با غرور قاطی نگیریم...